Warunki korzystania z serwisu

Prywatność Użytkownika. https://buziaczek.info/ dba o prywatność Użytkownika. Informacje o typach danych zbieranych od Użytkownika i z urządzeń Użytkownika („Dane”) oraz o sposobie użycia Danych i o podstawach prawnych przetwarzania. W Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opisano również sposób używania przez https://buziaczek.info/ treści Użytkownika, w tym zapisów komunikacji Użytkownika z innymi osobami, wpisów przesyłanych przez Użytkownika do https://buziaczek.info/ w ramach Usług oraz plików, zdjęć, dokumentów, plików dźwiękowych, utworów cyfrowych, transmisji na żywo oraz filmów przesyłanych, przechowywanych, transmitowanych lub udostępnianych przez Użytkownika w ramach Usług („Treści Użytkownika”).

Dostęp do Serwisu Internetowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek
formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie,
przeprowadzenia procedury logowania do Serwisu lub podania przez Użytkownika danych osobowych.
b) Do korzystania z Serwisu Internetowego https://buziaczek.info zaleca używanie następujących przeglądarek:

 • MS Internet Explorer w wersji od 9.0
 • Mozilla Firefox w wersji od 10.0
 • Google Chrome w wersji od 18.0
  c) Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
  d) Administrator dołoży wszelkich starań, ażeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, przy czym
  Administrator uprawniony jest do prowadzenia prac naprawczych, konserwacji, ulepszeń, modyfikacji
  Serwisu lub jego poszczególnych elementów, w trakcie wykonywania których dostępność Serwisu może być ograniczona lub niemożliwa.
  e) O ile regulamin konkretnej usługi nie stanowi inaczej, https://buziaczek.info zastrzega sobie prawo
  zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Serwisu Internetowego lub jego części albo zaprzestania
  oferowania lub świadczenia usługi w każdym czasie według własnego uznania.
  f) https://buziaczek.info zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Serwisu Internetowego
  lub jego części według własnego uznania w przypadku nieupoważnionej ingerencji ludzkiej, wirusów,
  defektów oraz z innych przyczyn utrudniających lub zagrażających administrowaniu Serwisem lub
  bezpieczeństwu portalu Serwisu Internetowego i pozostających poza kontrolą https://buziaczek.info.
  g) O zawieszeniu lub zamknięciu dostępu do Serwisu oraz przerwach technicznych zaplanowanych przez
  Administratora oraz czasie ich trwania Administrator będzie informował Użytkowników poprzez
  zamieszczenie stosownych komunikatów pod adresem: https://buziaczek.info.
  h) Możliwość korzystania z Serwisu Internetowego może być uzależniona od ustawień oprogramowania i konfiguracji sprzętu Użytkownika lub dostawcy łącza internetowego. https://buziaczek.info nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu lub ograniczenia wynikające ze zdarzeń leżących po stronie Użytkownika lub dostawcy łącza internetowego.
  i) O ile regulamin konkretnej usługi nie stanowi inaczej, Użytkownik ma prawo w każdym czasie
  zaprzestać korzystania z Serwisu.
  j) Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub niektórych jego
  funkcjonalności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu lub regulaminu lub gdy działania Użytkownika naruszają lub zagrażają dobremu imieniu https://buziaczek.info lub w inny sposób wyrządzają szkodę https://buziaczek.info, Serwisowi lub osobom trzecim.

TOP2 - DARMOWE PORTALE RANDKOWE.

Kliknij w odpowiedni obrazek i zarejestruj się kompletnie ZA DARMO!

 1. DLA WYMAGAJĄCYCH - bzykrandki - darmowa oferta limitowana!

2. DLA NIEŚMIAŁYCH - eDarling - darmowa oferta limitowana!

This will close in 30 seconds